Munting Ngiti Hakbang ng Kinabukasan Pag-asa 2- A community Outreach Program 2014

Munting Ngiti Hakbang ng Kinabukasan Pag-asa 2- A community Outreach Program 2014

Sabi nga nila ang edukasyon ay susi ng ating taumpay, lahat tayo ay nag daan sa pagkabata at nag – aral sa eskwelahan kung saan malapit lang sa ating bahay o di naman kaya ay may kalayuan.  Maswerte ang mga batang nakakapag aral, ngunit paano yung hinde? Paano yung pinagkaitan ng biyaya na ang kanilang … Continue reading

My first and awesome experience in Surfing

My first and awesome experience in Surfing

From summit of many mountains i found myself right now in the sand of the beach.  I miss this things,  swimming, seating front of the beach and now i have something to do. My friend ask me to try surf, i said why not.  Nothing to loose if i tried. And absolutely fantastic,  at the … Continue reading

Sidetrip in the 3rd Highest mountain in Luzon!

Sidetrip in the 3rd Highest mountain in Luzon!

Mt. Timbak is the 3rd highest mountain in the Northern part of the Phillippines.  Every pilipinos called this mountain as a Luzon 3. Been here after my major climb in Bakun Benguet in December 2012.             Calla Lily flower.   (Saw this hearted shape of flower along the way)    And another beautiful thing..    the view is … Continue reading

The hidden falls of Mt. Maranat

The hidden falls of Mt. Maranat

Nature is one of the best creature from our almighty God.  Lately, i found myself liking the falls, which is i really don’t like the water co’z one of the reason is…  i don’t know how to swim (lol) but here in a hidden place of this mountain ..tatay (father when i call him) Nestor … Continue reading